Mapovanie a označovanie stromov

Aktivita bola zameraná na zmapovanie existujúcich stromov primárne v oboch prírodných územiach. Na slovenskej strane v obci Veľké Úľany sa mapovali stromy, ktoré sa nachádzajú v lesoparku, ako aj na ďalších miestach v katastri obce. V Jánossomorji sa mapovali stromy nachádzajúce sa v parku a jeho okolí. Stromy boli odborníkmi na oboch stranách hranice skatalogizované. T.j. odborníci z oblasti starostlivosti o stromy si prehliadli obe lokality a vybrali 40 stromov, ktoré sa tam nachádzajú a tie popišali vo svojom výstupe. Na jeho základe boli vyrobené informačné tabuľky o druhu stromu, t.j. jeho latinskom, slovenskom a maďarskom názve. Tieto tabuľky majú stojany a sú pri vybraných 40+40 stromoch osadené. V oboch obciach tak vznikol chodník poznania stromov, čím projekt priniesol vzdelávanie obyvateľov.