Manuál správania sa v prírode

Aktivita bola zameraná na vydanie pracovného zošita pre žiakov základných škôl. Pracovný zošit nesie názov „Manuál správania sa v prírode“. Venuje sa problematike ochrany prírody a správania sa v prírode. Jedná sa o edukačný materiál s obrázkami, úlohami a textami zameranými na životné prostredie. Pracovný zošit bol rozdistribuovaný do základných škôl oboch partnerov a je dvojjazyčný – slovensko-maďarský.