A projektről

  • A projekt címe: Múltbéli vidéki, ipari területrészek használatba vétele természetes élőhelyként 
  • A projekt alcíme: Természeti töredékek
  • A projekt száma: SKHU/1601/1.1/227
  • A realizáció időpontja: 2017.01.12. – 2018.11.30.
  • A projekt teljes költségvetése: 406 783,52 EUR
  • Az ERFA hozzájárulása: 345 765,98 EUR

 

A projekt célja

A projekt célja a természeti örökség kiemelése, amely a két önkormányzat – Nagyfödémes és Jánossomorja – lakosai életének szerves részét képezi. Mindkét önkormányzat a szlovák – magyar határ közelében helyezkedik el. A természeti örökségre mindkét önkormányzat esetében nagy hatással van az emberi tevékenység. Nagyfödémes esetében egy erdei parkról van szó, melynek területén egy lovas komplexum található. Ez a komplexum lovas rendezvények színterét képezi, közelében pedig egy kavicsbánya található, ahol jelenleg is zajlik a kavics bányászata. Jánossomorja városában pedig a Szent István utcában található parkot emelhetjük ki, melynek helyén a múltban egy agyaggödör helyezkedett el. Mindkét természeti struktúra a város részét képezik, ahol a múltban, illetve jelenleg is ipari tevékenység folyik. Ezek a természeti töredékek tehát nem csak különleges múlttal, hanem fontos funkcióval is rendelkeznek. Állapotuk és a természetvédelem fontosságának kiemelése érdekében, mindkét helyszín megújítására sor került, mely által összekapcsolták a természetet és a sportot.  A projekt sikerének tudható be, hogy megbontott egy gátat a természet és az ipar között és egyesítette a természetet a funkcionalitással.  A funkcionalitás alatt a nagyfödémesi park természeti javainak, a lovaglás és sporttevékenységek mellett történő megőrzését értjük. A jánossomorjai park működőképességét maga a park, valamint a játszótér és a sportpálya szerepének kombinációja hozza létre. A természeti örökség jobb kihasználásának érdekében, olyan tevékenységek is megvalósultak, amelyeknek célja a helyi természet megismerése, és a polgárok öntudatának növelése, különösen a gyermekek esetében a természetvédelem fontosságának hangsúlyozása. Összességében, a projekt keretein belül építési és a szociális tevékenységek is megvalósultak, melyek támogatták a közepes nagyságú, vidéki agglomerációs egységek természeti örökségeinek jobb kihasználását.

 

A projekt eredményei

A projekt új modellt hozott létre a két területi egység kulturális és természeti örökségének jobb kihasználására, amely a sporthoz, a turizmushoz, a természeti örökség megőrzéséhez és védelméhez kapcsolódik. Ez a modell a projekt legalapvetőbb és legfontosabb eredménye. Mindez hozzájárul az önkormányzatok közötti jó partneri viszony fenntartásához, ugyanakkor a projekt segített kialakítani az általános iskolák közötti partnerséget is, mivel a gyermekek a célcsoport jelentős részét alkotják, valamint egyes tevékenységekbe is bevonásra kerültek. 
A projekt közvetlen kimenetelének szempontjából két fellendített természeti területről beszélhetünk. Az első a Nagyfödémesen található lovas komplexum erdei parkja, a második pedig a jánossomorjai Szent István utcában található park. Ezek a parkok teljesen újjáéledtek, sőt sport és szociális funkcióval is kiegészültek. Egy másik eredmény a gyermekek csoportos programjainak megvalósítása volt, a szlovákiai természetiskola és a magyarországi természet-sportolimpia formájában. Ezek a tevékenységek a gyermekeknek a természethez való viszonyukat csiszolták, melynek köszönhetően a gyermekek visszatérhettek a gyökereikhez. Egy másik eredmény a természetvédelem fokozott támogatása. A projekten belül elkészült egy kézikönyv a természetben való helyes viselkedéshez, sor került egy herbárium kiadására, és az „Élet fája” című verseny megrendezésére. Egy másik eredmény egy sportesemény formájában valósult meg– lovasverseny szervezése, amely a résztvevőket a sporthoz és a természetben való sportolásához hozta közelebb.
Az egyik legfőbb eredmény a falvak polgárainak természettudatosságának növekedése. A projektnek köszönhetően új idegenforgalmi tereket is létrehoztak.